1.  De verkoper

Bedrijfsnaam: Doopsuiker Van den Brande bvba
Adres: Ranstsesteenweg 58, 2520 Emblem
Ondernemingsnummer BE 0885.529.826
Telefoon: +32(0)3 480 19 13
Email: info@doopsuiker-vandenbrande.be

2.  Algemeen

 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Doopsuiker-vandenbrande.be. Doopsuiker-vandenbrande.be kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Op lopende contracten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
 • Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Antwerpse rechtbanken zijn bevoegd.
 • Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.
 • De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email).

 

3.  Totstandkoming van het contract en betaling

 • De koop is gesloten wanneer de klant de bevestigingsmail - vanwege Doopsuiker-vandenbrande.be ontvangt.
 • De bestelling zal evenwel pas worden uitgevoerd van zodra de betaling van uw bestelling is bevestigd.

 

4.  Prijzen en Artikelinfo

 • Alle prijzen zijn BTW ( 6 of 21%) inbegrepen, maar exclusief verzendkosten. 
 • We hebben de nodige tijd en zorg besteed om de producten zo goed mogelijk te beschrijven. Mochten er desondanks fouten zijn voorgekomen kunnen we daar niet voor aansprakelijk worden gesteld. De bijgevoegde foto’s zijn indicatief. Houd zeker rekening met mogelijke kleurafwijkingen tegenover de realiteit. 
 • De aangeduide prijzen of aanbiedingen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, blijft voor deze transactie de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.  Voor eventuele nabestellingen is het dan ook mogelijk dat andere prijzen van toepassing zijn.
 • De normale levering- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het bestelproces. 

 

5. Levering of Afhaling

 • De producten kunnen worden afgehaald in de winkel van Doopsuiker Van den Brande of worden aan huis geleverd hetzij met Bpost in opdracht van Doopsuiker-vandenbrande.be of door Doopsuiker Van den Brande zelf. 
 • Uw keuze wordt duidelijk in de bevestigingsmail vermeld.

 

5.1 Levering per koerier

  • Voor zover het leveringen betreft in België, worden er bij bestellingen groter dan 150 euro geen leverings- of verzendkosten aangerekend.  Voor bestellingen kleiner dan 150 euro worden levering- of verzendingskosten aangerekend.  De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling. 
  • Artikelen die via de koerierdienst geleverd worden, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Controle

 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.
 • Zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.
 • Elke klacht betreffende Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen eveneens binnen de 24u na levering, per mail gemeld te worden op info@doopsuiker-vandenbrande.be, bij voorkeur voorzien van enkele foto's.
 • Gooi de postverpakking of de verpakking van het artikel niet weg vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is.
 • Raadpleeg de retourprocedure voor het correct terugsturen van uw bestelling

5.2 Afhaling

  • Afhaling van uw bestelling bij Doopsuiker Van den Brande is steeds gratis, en kan tijdens de reguliere openingsuren van onze winkel.
  • Enkel de bevestigingsmail die door Doopsuiker-vandenbrande.be teruggestuurd wordt naar de klant, bevestigt dat de goederen effectief voor de klant werden gereserveerd en beschikbaar zijn voor afhaling.
  • Deze bevestigingsmail moet worden voorgelegd bij afhaling.  Om zeker te zijn dat de producten correct worden afgeleverd kan gevraagd worden een identiteitsbewijs te tonen.
  • De klant tekent voor ontvangst van de levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

 

6. Leveringstermijnen

 • De bestelling zal steeds zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
 • Bestellingen kunnen niet worden opgesplitst voor verzending, noch gecombineerd indien U verschillende orders zou hebben geplaatst.
 • Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, zal doopsuiker-vandenbrande de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum zo snel mogelijk bevestigen.  Deze data zijn louter indicatief en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
 • Indien de bestelling niet binnen de 30 dagen kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, en dit zonder enige kosten.

 

7. Contact

Voor alle correspondentie of informatie in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij de Doopsuiker-vandenbrande.be via info@doopsuiker-vandenbrande.be of telefonisch via 03/480.19.13

8. Recht van verzaking

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Zullen in geen geval worden teruggenomen

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • artikelen waarvan de verpakking zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
 • alle voedingsmiddelen  ( suikerbonen, snoep; … )
 • producten die op maat/bestelling werden aangemaakt.

 

9.  Retourprocedure.

 • De klant zal Doopsuiker-vandenbrande.be binnen de 14 kalenderdagen contacteren via email: info@doopsuiker-vandenbrande.be.
 • Als referentiedatum telt de datum van levering door de koerierdienst van het artikel aan huis of afhaling in een afhaalpunt door de klant.
 • De artikelen dienen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de factuur terugestuurd te worden naar Doopsuiker Van den Brande, Ranstsesteenweg 58, 2520 Emblem . 
 • Kosten en verantwoordelijkheid zijn voor rekening van de klant.
 • Enkel Doopsuiker-vandenbrande beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. 
 • Indien niet voldaan werd aan de voorwaarden voor retours, maar de artikelen desondanks toch werden teruggestuurd naar Doopsuiker-vandenbrande.be, behoudt Doopsuiker-vandenbrande.be zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte verzendings- en administratiekosten aan te rekenen. Enkel en alleen wanneer volledig voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel, zullen de goederen teruggenomen worden door Doopsuiker-vandenbrande.be. In dit geval zal het bedrag teruggestort worden op de rekening van de klant.

 

10. Privacyverklaring

 • Doopsuiker-vandenbrande.be  verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde te geven, te verkopen of af te staan aan derden.
 • Uw gegevens kunnen wel gebruikt door Doopsuiker Van den Brande voor het vrijbliljvend verstrekken van informatie rond haar aanbod en diensten.
 • De klant heeft via zijn gebruikersprofiel toegang tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op doopsuiker-vandenbrande.be ter consultatie, wijziging of verwijdering. Het gebruikersprofiel is via een paswoord beveiligd. De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn inloggegevens confidentieel blijven..
 • Indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of publicitaire acties door doopsuiker-vandenbrande.be kan u zich ten allen tijde uitschrijven.